FFC_Ganesh
Ganesha staat altijd aan het begin van een nieuw ingeslagen weg. Hij neemt de obstakels en belemmeringen weg die er kunnen bestaan bij veranderingen.